• Indywidualna konsultacja psychologiczna, psychoonkologiczna, psychogeriatryczna 50 min. – 150 zł

  • Przesiewowa diagnoza psychologiczna zaburzeń funkcji poznawczych wraz z indywidualnym planem wsparcia dla pacjenta oraz jego opiekuna (dwa spotkania 50 min., w cenie badania testowe)– 350 zł

  • Diagnoza psychologiczna (trzy spotkania: wstępny wywiad diagnostyczny 50 min., badanie testowe 90 min., informacje zwrotne 50 min.) – 800 zł

  • Szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego – do ustalenia

  • Terapia PTSD 90 min. – 200 zł